Föreningsliv

Östersunds kommun stöder föreningslivet på två sätt: dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, och dels genom olika former av bidrag. I menyn hittar du information som har med föreningsliv att göra.

För information om bidrag till föreningar, se sidan Bidrag och föreningsbidrag

 

Sidan uppdaterad 2017-02-16