Friluftsprogrammet

Bilden föreställer Medvinden på Storsjön och folk som åker skridskor och promenerar där.

Friluftslivet har alltid varit en viktig fråga för kommunen. Genom att stärka vår friluftsprofil satsar vi också på både folkhälsa och tillväxt. Detta gör vi nu genom att ta fram ett friluftsprogram, ett projekt som pågår fram till och med år 2018.

Genom ett tydligt, gemensamt frilufts­pro­gram kan vi erbjuda ett tillgängligare friluftsliv med högre kvalitet för dig som medborgare.

Så här går det till

Med hjälp av undersökningar om friluftsvanor hos medborgare och föreningar sätter programmet fingret på vilka åtgärder som behövs för att skapa ett mer aktivt friluftsliv i Östersund.

Tanken är att projektet också ska skapa nätverk och forum som lever vidare efter projektets slut, och som du som kommun­invånare kan ha nytta av.

Under projektets gång kommer vi att ta fram en målbild och en åtgärds­plan. Målbilden grundar sig på den nationella friluftspolitiken, medborgarnas synpunkter och kommunens plan- och styrdokument. Vi tittar också på hur andra kommuner jobbar med friluftsliv.

Åtgärdsplanen kommer att innehålla olika typer av satsningar för friluftslivet i Östersunds kommun.

Läs mer om projektet här »

Aktuellt just nu

 

Friluftsvaneundersökning

Under hösten 2016 gjorde vi en ­friluftsvaneundersökning bland slump­mässigt utvalda personer i Östersunds kommun. Under­sök­ningen genomfördes i samarbete med Mitt­universitetet/Etour.

Under våren 2017 gjorde vi en enkätundersökning av det föreningsdrivna friluftslivet.

Just nu sammanställer och analyserar vi insamlad data.

Vad tycker du?

Vi vill veta vad du tycker om friluftslivet i Östersund.

Läs mer om hur du kan göra din röst hörd ­»

Sidan uppdaterad 2017-06-20