Turer med M/S Thomée

Blå himmel och blått lugnt vatten med båten Thomée i mitten som speglar av sig mot vattnet

Under sommaren 2017 skötte Östersunds kommun driften av motor­båten M/S Thomée. Båten var återigen ett härligt inslag i sommarens Östersund.

 

Historia

M/S Thomée (motor ship Thomée) byggdes vid Revsundssjön av Motala Mekaniska Verkstad år 1875. Då var Thomée bestyckad med ångmotor och trafikerade Revsundssjön 1879, varefter hon överflyttades via järnväg till Storsjön och gick där från 1880.

Under ångbåtstrafikens blomstringsstid spelade hon största rollen som transportör av varor, folk och fä. Lustturer och liknande arrangemang företogs också. Ytterån; en känd brunnsort, fick reguljära ångbåtsbesök.

Sjöbefälet på Thomée hade under sin storhetstid att samsas om farleder med styrmännen på 16 andra ångfartyg, ångdrivna slupar, pråmar, segelskutor, segel- och motorfärjor. Farkosterna hade dock möjlighet att lägga till vid 79 olika bryggor längs Storsjöns stränder.

Under 1900-talets första årtionden svalnade intresset för ångbåtstrafiken. Den tekniska utvecklingen skapade andra, konkurrenskraftiga färdsätt och antalet reguljära ångbåtsturer sjönk.

Fakta om Ångfartyget S/S Thomée

Byggt av Motala Mekaniska Verkstad, monterad vid Revsundssjön 1875.

  • bruttodräktighet 106 registerton
  • längd 27 meter
  • bredd 4,85 meter
  • djupgående 2,15 meter
  • senaste renoveringen 2017 (utrustades då Thomée med en dieselmotor som kommer att driva båten, även om ångpannan också finns kvar)
Sidan uppdaterad 2018-01-04