Publicerad 2020-03-25

اطلاعات در مورد ویروس کرونا

در اینجا ما اطلاعات ولینک هایی را برای شما که اطلاعات بیشتری می خواهید جمع آوری کرده ایم

Närbild på Coronavirus

از آمدن به کوند سنتر پرهیز کنید ٫و به جای آن با ما تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید.

به دلیل شیوع ویروس کرونا ما از همشهریان خود میخواهیم در مرحله اول به ما زنگ بزنید یا ایمیل ارسال کنید٬ و تا جایی که ممکن است شخصا از آمدن به پذیرش کوند سنتر پرهیز کنید.

پس شما میتوانید :

  • به ما به شماره ۱۴۳۰۰-۰۶۳ زنگ بزنید یا
  • به آدرس kundcenter@ostersund.se ایمیل ارسال کنید.

اگر به زبان سوئدی یا انگلیسی صحبت نمی کنید ، می توانید از کسی بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد. تماس گیرنده نیازی به دانستن موضوع پرونده شما ندارد بلکه فقط قرار ملاقات برای شما رزرو می کند. سپس شهرداری(کمیون) با یک مترجم دوباره با شما تماس می گیرد. این امر عمدتاً درمورد موضوعات مربوط به کمک های مالی یا سؤالاتی در مورد محل های پیش دبستانی و مدرسه است

Sidan uppdaterad 2020-03-30