Macluumaad ku saabsan corona

Halkan waxaan ku soo aruurinay macluumaad iyo xiriiriyeyaal/links loogu talagalay kuwa raba fahfaahin dheerad ah.

Su`aalaha caadi ahaan lays waydiiyo iyo jawaabtooda

Xaaladee ayuu ubadkayga usan tegi karin dugsiga xannaanadda ama dugsiga biloowga/hoose/dhexe?

Jawaab: Waxaan tixraacna qodobada hab-maamuleedka Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten]. Kuwaasoo ku xusan in ilmaha aanan lahayn calaamadaha cudurka ay tegi karaan dugsiga xannaanadda. Sido kale ardayda aanan lahayn calaamadaha cudurka way tegi karaan dugsiga biloowga/hoose/dhexe. Nidaamku waa sidaasi xitaa haddii u jiro qof qoyska ka tirsan oo la dhiban calaamadaha cudurka.

Haddaba sidii hoos loogu dhigi lahaa faafinta cudurka, waa in xilhaayeha xannaanadda/waalidka, ardayda iyo shaqaalaha ay fiirogaar siiyaan calaamadaha cudurka sida:

  • Qandho
  • Qufac
  • Ciladda neefsashada
  • Calaamadaha cudurka oo fudud sida dhuun-xannuun, hargab iyo xannuunka murqaha iyo kalagoysyada.

Ilmaha iyo ardayda oo leh calaamadaha cudurka waa in ay guryahooda iska joogaan. Haddii Ilmaha ay muujiyaan calaamadaha cudurka iyagoo ku sugan dugsiga, wuxuu macallinka durbadiiba la xiriirayaa xilhaayeha xannaanadda/waalidka kaddib ka codsanayaa in sida ugu dhaqsida badan ka kaxeeyaan dugsiga.

Taladaan waxay khuseeysaa dhammaan Ilmaha iyo ardayda, iyadoo fiirogaar aan la siin haddii goor dhow ay socdaal ka soo noqdeen iyo in kale.

Maxay tahay macnaha [tillträdesförbudet] ee xiriirka la leh goobaha dugsiyada Dowladda hoose?

Jawaab: Waxaa hirgalay nidaam qofka ka mamnuucayo/aan oggolayn in uu booqdo goobaha dugsiyada xannaanadda / goobaha wakhtilummiska / dugsiyada biloowga/hoose/dhexe / dugsiyada biloowga/hoose/dhexe gaarka ah. Dadyoowga goobahaas ka hawlgala oo keliya ayaa loo oggol yahay. Dadkaas waxaa kamid ah Ilmaha iyo ardayda, dadyoowga ilmaha keena kana kaxeeya goobaha iyo shaqaalaha hawlgal goobaha ka qaban doono.

  • Qofka xilhaayeha xannaanadda/waalidka ah ayaa xulan karo qofka ku habbon in uu ilamaha u wehliyo kana ka soo kaxeeyo dugsiyada.
  • Dadyoowga kale waa ka mamnuuc/looma oggola in goobaha ay booqdaan ama ku sugnaadaan. Dugsiyada way furan yihiin ilaa go`aan kale laga gaarayo.

Maktabadaha ma furan yihiin?

Jawaab: Haa, dhamaan maktabadaha degmada ku yaalaan waqtigan xaadirka saacadaha caadiga ah ayay furan yihiin. Haddii xaaladda ay wax iska bedesho waxaad warbixin cusub ka heli doontaan boggan

Goobaha lagu dabaalado ma furan yihiin?

Jawaab: Haa, waqtigan xaadirka way furan yihiin. Goobaha lagu dabaalado way furan yihiin ilaa uu hab-maamuleed qarmeed oo cusub lagu dhawaaqo.

Ma la iga caawin karaya so adeegashada cuntada iyo daawooyinka iyo waxyaabo kale?

Dowladda hoose Östersund waxay hirgelisay adeeg ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst], iyo lambar taleefan kaasoo dadyoowga ka tirsan kooxaha u nugulan/u adkaysan karin cudurka, ay nagu wargelin karaan in ay u baahan yihiin in laga caawinno soo adeegashada.

Haddii aad isticmaali kartid adeegga ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst] adeegso. Af-iswiidish oo keliya ayuu ku qoran yahay. Haddii aadan isticmaali karin adeegga, soo garaac lambarka taleefanka ee hoos ku qoran.

Haddii aadan ku hadlin af-iswiidish, waxaa caawinaad waydiisan karta qof luqadda ku hadla oo aad garanayso, kaasoo kaddib codsigaaga noo soo gudbiya.

Kaddib markii adigoo adeeganayo adeeg ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst] ama khadka taleefanka nagu wargeliso, waxaan codsigaaga u gudbinayna maamulka Laanqayrta cas [Röda korset]. Iyaga ayaa kaddib kula soo xiriiri doono, oo ku waydiin doono waxa aad u baahan tahay in lagu soo iibiyo.

Adeegga awgiis wax kharasha ma bixinayso, waa lacag la`aan. Kharashaka badeecadaha lagu soo iibiyay waxaad ku bixin kartaa qaansheegasho ama [swish].

Ha nagu soo booqan Xarunta macaamiisha [kundcenter] – nalaga soo xiriir khadka taleefanka ama email

Maadaama ay jirto halista faafinta fayruuska loo yaqaanno [coronavirus], waxaan muwaadiniinteenna kula talinaynaa in ay nalaga soo xiriiraan khadka taleefanka ama email. Tan kale, waa in ay ku dadaalaan in aynan nagu soo booqan miiska qaabilaadda ee Xarunta macaamiisha [kundcenter] ku taallo Österäng.

Sidatan ayaa noola soo xiriiri kartaa

Haddii aad garanayn af-iswiidish ama af-ingriiisi, waxaad qof kale ka codsan kartaa in uu dartaada noo soo waco. Qofka dartaada noo soo wici doono uma baahna inaad wargeliso arrintaada. Wuxuu ka caawinayaa oo keliya ballan-qabsashada. Kaddib hawlwadeyada maamulka wadajir qof turjubaan ah ayaa khadka taleefanka kala soo xiriiri doono. Arrinta waxay noqon kartaa mid xiriir la leh taageero-dhaqaaleed ama booska dugsiga xannaanadda/dugsiga.

Was this information helpful?
Sidan uppdaterad 2021-07-27