BIFF - Barn i Föräldrars Fokus

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du har mer hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter?

Här kan du som enskild förälder till ett barn gå i en grupp eller så kan flera föräldrar till barnet gå. När grupperna sätts samman så kommer de som är föräldrar till samma barn att gå i olika grupper. På så sätt blir möjligheten större att verkligen fokusera på det egna förhållningssättet till barnet och inte den andra förälderns förhållningssätt.

I BIFF är det barnet som är i fokus. Behövs andra typer av samtal mellan er som föräldrar/vårdnadshavare så hänvisar vi till Familjerätten eller Familjerådgivningen.

Vi har blandade grupper (män – kvinnor) men vi kommer inte sätta föräldrapar i samma BIFF-grupp. Det är inte nödvändigt att båda föräldrarna anmäler sig till en grupp, det räcker alltså med att en av föräldrarna är intresserad.


Aktuell grupp

Vårens två grupper har nu startat. Vi återkommer när vi startar upp en ny grupp till hösten. Om du är intresserad av att gå en grupp till hösten så kan du göra en anmälan till höger. Om du har gjort en intresseanmälan så återkommer vi innan gruppstarten och meddelar om vilka datum som gäller för träffarna och du kan då ta ställning till om du vill vara med eller inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-24