BIFF - Barn i Föräldrars Fokus

Hur kan man få föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du har mer hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om, eller befinner sig i, föräldrakonflikter?

Här kan du som enskild förälder till ett barn gå i en grupp eller så kan flera föräldrar till barnet gå. Gruppen träffas fyra gånger. När grupperna sätts samman så kommer de som är föräldrar till samma barn att gå i olika grupper. På så sätt blir möjligheten större att verkligen fokusera på det egna förhållningssättet till barnet och inte den andra förälderns förhållningssätt.

I BIFF är det barnet som är i fokus. Behövs andra typer av samtal mellan er som föräldrar/vårdnadshavare så hänvisar vi till Familjerätten eller Familjerådgivningen.

Vi har blandade grupper (män – kvinnor) men vi kommer inte sätta föräldrapar i samma BIFF-grupp. Det är inte nödvändigt att båda föräldrarna anmäler sig till en grupp, det räcker alltså med att en av föräldrarna är intresserad.


Aktuell grupp

Nu är BIFF-grupperna för vt-20 fullbokade. Nya grupper kommer att starta ht-20. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få information via mejl och/eller sms när vi har något nytt på gång i verksamheten.

Anmäl dig till nyhetsbrevet via länken i den blåa rutan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-04