Digitalt stöd

Ikomet 3-11 år

Komet är en kurs som lär ut verktyg till vuxna för att minska bråk och konflikter hemma. Iden är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problembeteenden som uppstår hos barnen.

Nu kan du som har barn mellan 3-11 år anmäla dig till en kometkurs som är en onlinekurs. I denna kurs så jobbar du på egen hand online men vid behov så kan du också få stöd via behandlare, som du kan skicka meddelanden till och/eller boka in fysiska träffar med.

Programmet omfattar totalt åtta avsnitt. Räkna med att varje avsnitt kräver ungefär en timma framför datorn. Utöver tiden framför datorn så behöver du också avsätta tid för övningar som du ska göra med ditt barn (läxa). Då tanken med denna kurs är att vi vuxna ska ändra vårt beteende för att påverka barnens beteende, så är det viktigt att hemläxorna genomförs.

Ett sätt att lägga upp kursen på, kan vara att göra ett avsnitt framför datorn varannan vecka och sedan öva på läxan med sitt barn varannan vecka. Men självklart kan du lägga upp detta så som det passar dig bäst.

Forskning om ikomet pågår så vi är tacksamma om du kan fylla i en enkät före och efter programmet för att bidra till att programmet utvecklas, utifrån föräldrars upplevelse av programmet.

Det är viktigt att du är inställd på att fullfölja programmet då det tar en del tid för oss att lägga in personer i systemet.

Om du är intresserad av att delta i Ikomet så kan du mejla till veronica.anderheim@ostersund.se
 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-25