ICDP Vägledande samspel

ICDP - Vägledande samspel är en kurs för dig som har barn i åldern 0-18 år. Att vara förälder till ett barn i den här åldern är både roligt och krävande. Kanske funderar du över när och hur ska du ska sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Kursen genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare.

Den teoretiska ramen för Programmet är bred, framförallt då programmet försöker sammanfatta och dra konsekvensen av den forskning som finns inom modern utvecklingspsykologi, sociokulturell psykologi (kulturell psykologi), neuroaffektiv teori.

Alla dessa kunskapsfält och deras praktiska konsekvenser i samspelet mellan omsorgsgivare och barn sammanfattas i de tre dialogerna; Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen. Till dessa dialoger finns också teman som mer praktiskt beskriver hur de praktiseras.

Här kan du läsa mer om ICDP

Aktuella grupper

Här nedan kan du se aktuella grupper.

ICDP-Vägledande samspel 12-18 år

Datum: Onsdag 25 maj. Tisdag 31 maj. Onsdag 8 juni. Tisdag 14 juni. Tisdag 22 juni

Tid: 18.30-21.00

Plats: Rådhusgatan 72, 831 34 Östersund

Ledare: Erika Raftsjö, skolsköterska & Veronica Anderheim, socionom

Anmäl dig här!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-11