Komet

Familj dukar fram på middagsbordet under vissa protester

Komet är ett samspelsprogram som vänder sig till föräldrar som har barn med utåtagerande beteende. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan föräldrar och barn.

Innehållet i komet präglas av praktiska övningar, både på gruppträffarna och mellan träffarna som hemuppgifter.

Komet finns i två olika varianter. En grupp för föräldrar med barn i åldern 3-12 år som träffas varje vecka, 11 gånger och sedan är det en återträtt efter någon månad. Sedan finns en grupp för föräldrar som har barn som är 12-18 år gamla som träffas 8 gånger varje vecka med en återträff efter någon månad. Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.

Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar och du får du med dig konkreta förslag och övningar att pröva hemma. Under kursen fokuserar man på ett barn – det barn i familjen som det är mest konflikter omkring.

Aktuella grupper

Komet 3-11 år

Höstens kometgrupp 3-11 år är nu fullbokad. Nästa Komet 3-11 beräknas starta under vårterminen 2021. 

Denna kurs finns också som digital kurs. Se digitala kurser på första sidan.

Vill du ha information om när nya kurser startar eller när vi har något annat på gång i verksamheten kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Ikomet 3-11 år (Digital kurs)

Komet är en kurs som lär ut verktyg till vuxna för att minska bråk och konflikter hemma. Id'en är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problembeteenden som uppstår hos barnen.

Nu kan du som har barn mellan 3-11 år anmäla dig till en kometkurs som är en onlinekurs. I denna kurs så jobbar du på egen hand online, men vid behov så kan du också få stöd via behandlare, som du kan skicka meddelanden till och/eller boka in fysiska träffar med.

Programmet omfattar totalt åtta avsnitt. Räkna med att varje avsnitt kräver ungefär en timma framför datorn. Utöver tiden framför datorn så behöver du också avsätta tid för övningar som du ska göra med ditt barn (läxa). Då tanken med denna kurs är att vi vuxna ska ändra vårt beteende för att påverka barnens beteende, så är det viktigt att hemläxorna genomförs.

Ett sätt att lägga upp kursen på, kan vara att göra ett avsnitt framför datorn varannan vecka och sedan öva på läxan med sitt barn varannan vecka. Men självklart kan du lägga upp detta så som det passar dig bäst.

Forskning om ikomet pågår så vi är tacksamma om du kan fylla i en enkät före och efter programmet för att bidra till att programmet utvecklas, utifrån föräldrars upplevelse av programmet.

Det är viktigt att du är inställd på att fullfölja programmet då det tar en del tid för oss att lägga in personer i systemet.

Om du är intresserad av att delta i kursen så kan du mejla till veronica.anderheim@ostersund.se

Komet (12-18 år)

Höstens kometkurs är nu fullbokad. Nästa komet 12-18 år beräknas börja igen under vårterminen 2021.

Vill du ha information om när nya kurser startar eller när vi har något annat på gång i verksamheten kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-08