Ansök eller säg upp förskoleplats

I vår e-tjänst kan du ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. Ansök helst sex månader innan du har behov av platsen. Enligt lag måste kommunen erbjuda plats inom 4 månader.

Från och med ett års ålder har ditt barn rätt att vara på förskola i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete eller dina studier.

Ansök om förskoleplats

Du ansöker om förskoleplats via vår e-tjänst. Där kan du också ansöka om överflyttning till annan förskola. Du kan ansöka utan att vara inloggad i e-tjänsten, men om du vill ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du vara inloggad med e-legitimation (exempelvis Bank-ID).

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du ansöka via blankett. Kontakta i så fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se.

Du kan räkna med att få besked ungefär en månad innan förskolestart. Beskedet kommer antingen via mejl eller per post.

Under vissa delar av året kan det vara svårt att få plats på vissa förskolor. I så fall erbjuder vi plats på annan förskola. Väljer du att tacka ja till platsen stängs de andra alternativen. Om du vill fortsätta stå i kö till de andra förskolorna, gör du en ny ansökan.

Samisk förskola

För att ansöka om samisk förskoleverksamhet ansöker du om förskoleplats som vanligt. Men i rullmenyn där du väljer förskola anger du "samisk förskoleverksamhet”.

Omsorg på obekväm arbetstid

Har du behov av omsorg för ditt barn (1-12 år) på tider när förskola eller fritidshem är stängd så erbjuder Östersunds kommun omsorg på obekväm arbetstid - så kallad "OB-omsorg".

Skicka in din ansökan minst två månader innan du önskar OB-omsorg. I samband med ansökan ska du också lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

  • vilken typ av anställning du har
  • din anställningsperiod
  • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
  • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

För att vi ska kunna hantera din ansökan så måste du ha skickat in en fullständig ansökan. Kommunen har också rätt att kontrollera uppgifterna med din arbetsgivare.

Efter att vi tagit emot och gått igenom din ansökan så registrerar vi den. Vi gör en noggrann prövning i varje enskilt fall. Vi erbjuder bara OB-omsorg om du uppfyller villkoren.

Vi tidsbestämmer OB-omsorgen utifrån vilken typ av anställning du har. Vi beviljar dock max 12 månader i taget. Det framgår i erbjudandet hur länge du har blivit beviljad OB-omsorg.

  • Tillsvidareanställning: Max 12 månader.
  • Visstidsanställning: Tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
  • Timanställning: Max 6 månader.

Önskas förlängning av OB-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om vi bedömer att du har rätt till OB-omsorg har du också förtur till dagplats på förskolan där vi bedriver OB-omsorgen.

Folkbokförd i annan kommun

Även om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om förskoleplats i Östersunds kommun. Men först måste du beställa ett konto. När du fått kontot loggar du in med e-legitimation och ansöker om förskoleplats.

Om du är på väg att flytta till Östersunds kommun är du garanterad plats om du kan uppvisa ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet. Läs mer på sidan Ansökan till förskola för nyinflyttad.

Om du inte kommer att vara folkbokförd till Östersunds kommun erbjuder vi enbart barnet förskola i mån av plats. Innan du kan ansöka om förskoleplats, måste din hemkommun godkänna detta eftersom de blir skyldiga att betala barnpeng till Östersunds kommun. Om du blivit beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Vill du sen ha fortsatt ha plats får du göra en ny ansökan.

Ska du flytta från Östersunds kommun och vill behålla din förskoleplats kan du ansöka om det på följande blankett.

Fristående förskola

Vill du ansöka om förskoleplats hos en fristående förskola så gör du det direkt hos respektive förskola.

Se vilka fristående förskolor som finns i Östersunds kommun

Säg upp förskoleplats

Du som vårdnadshavare kan säga upp förskoleplatsen via e-tjänst. Uppsägningstiden är en månad från det datum du säger upp platsen. Du betalar avgiften och behåller din plats under uppsägningstiden.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du säga upp platsen skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen, barnomsorgsförmedlingen.

Sidan uppdaterad 2023-05-02