Ansök eller säg upp plats

I vår e-tjänst kan du både ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. Vi vill ha din ansökan helst sex månader innan du önskar platsen.

E-tjänsten för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktar sig både till dig som redan har förskola och till dig som ska söka förskoleplats till ditt barn. Här kan du:

 • ansöka om förskoleplats
 • ansöka om överflyttning till annan förskola
 • säga upp plats
 • lägga till och ändra inkomstuppgifter
 • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

Utan att vara inloggad i e-tjänsten kan du ansöka om plats, men för att kunna ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID).

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår e-tjänst kan du ansöka på blankett. Kontakta i så fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se.

Rutiner vid erbjudande om plats i förskola

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum.
Varje ansökan har ett ködatum. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum med äldre barn före de yngre.

I Östersunds kommun har vi tre förturskategorier:
1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
2. Syskonförtur
3. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar till ett annat upptagningsområde.
De olika upptagningsområden som finns är:

 • Brunflo – Marieby – Fåker - Tandsbyn
 • Torvalla
 • Odensala
 • Frösön - Orrviken
 • Lit - Häggenås – Bringåsen - Lillsjöhögen
 • Östersund – Lugnvik - Brittsbo

När ett erbjudande om plats går ut tittar vi först på de förturer som finns.
När man har erbjudit dessa barn plats går man vidare till övriga kön.

Erbjudandet skickas ut antingen via mejl eller per post. Då det kan hända att erbjudandet via mejl hamnar i skräpposten, är det viktigt att även kontrollera den.

I några områden/förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats.
Plats kan då erbjudas i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Om man erbjuds en plats som man tackar nej till, påbörjas en ny fyramånadersperiod. Ködatum som då gäller är placeringsdatum på det avböjda erbjudandet.

Väljer man att tacka ja till erbjudandet man får stängs de andra alternativen. Om man känner att man ändå vill stå i kö till de förskolor man inte fått, får man göra en ny ansökan.

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola gör du direkt till respektive förskola  (förutom Förskolan Emanuel, där kommunen hanterar ansökan). 

Vad händer efter att du gjort din ansökan?

När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post. Ansöker du via blankett får du en skriftlig bekräftelse. Så småningom erbjuds du plats utifrån den ordning (enligt ködatum) som vi fått din ansökan. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.

Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum, med äldre barn före de yngre. I några områden i kommunen och på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Du erbjuds då plats i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Har du frågor om din ansökan eller vill ha information om din plats i barnomsorgskön?

Tag kontakt med samordnare för förskolan, 063-14 40 24.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-16