Ansök eller säg upp plats

I vår e-tjänst kan du ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. E‑tjänsten för förskola riktar sig till både dig som redan har en förskola och till dig som ska söka förskoleplats till ditt barn. Skicka in din ansökan helst fyra månader innan du önskar platsen.

I e-tjänsten kan du:

  • Ansöka om förskoleplats
  • Ansöka om överflyttning till annan förskola
  • Säga upp plats
  • Lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • Lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

Du kan ansöka om plats på förskola utan att vara inloggad i e-tjänsten. Om du däremot vill ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (till exempel bank-ID).

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du ansöka via blankett. Kontakta i sådana fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se.

Ansökan vid folkbokföring i annan kommun

Den som är folkbokförd i en annan kommun kan ansöka om plats på förskola via e-tjänsten.

Om du ska flytta till Östersunds kommun

Vid planerad flytt ska du visa upp köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet. Då är du garanterad plats.

Mer om ansökan till förskola för nyinflyttad

Om du fortsättningsvis kommer bo i annan kommun

Om du planerar att ansöka om plats i förskola, men inte vara folkbokförd till vår kommun erbjuder vi barnet förskola i mån av plats.

Läs mer under Vad gäller om jag som ansöker är folkbokförd i annan kommun.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en plats på förskola?

Vad gäller kring förskola?

På sidan Riktlinjer för förskola hittar du information om:

Rätt till förskola, samisk förskola, öppettider, inskolning, sammanslagning, pedagogiska planeringsdagar, ansökan/uppsägning av plats i förskolan, rutiner vid erbjuande av plats, outnyttjad förskoleplats, barnomsorg vid växelvis boende och schema.

Hur ser rutin vid erbjudande om plats i förskola ut?

Hur ansöker jag till fristående förskola?

Kontakta respektive fristående förskola.

Vad gäller om jag som ansöker är folkbokförd i annan kommun?

Den som är folkbokförd i en annan kommun och kommer att flytta till Östersunds kommun kan ansöka om plats på förskola. För att vara garanterad en plats behöver man kunna visa upp ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet.

Det går att göra ansökan även om det inte finns köpekontrakt eller hyresavtal. Men den som inte bor i/planerar att flytta till Östersunds kommun kan inte räkna med att få en plats, utan barnet erbjuds då förskola i mån av plats.

Om man söker plats i Östersunds kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen skyldig att betala barnpeng till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av dem.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare förskoleplats i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Vad händer efter att jag ansökt?

När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post. Ansöker du via blankett får du en skriftlig bekräftelse. Så småningom erbjuds du plats utifrån den ordning (enligt ködatum) som vi fått din ansökan. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.

Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum, med äldre barn före de yngre. I några områden i kommunen och på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Du erbjuds då plats i annat område/på annan förskola än det som sökts.

För frågor eller mer information

Om du har frågor om din ansökan eller vill ha information om din plats i barnomsorgskön kan du kontakta samordnare för förskolan på telefon 063-14 40 24.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-28