Bringåsens förskola

Bild på Bringåsens förskola

Välkommen till Bringåsens förskola som ligger en mil öster om Östersund, mitt i den underbara Jämtlandsskogen. Vi har i dagsläget 26 barn inskrivna. Här får barnen möjlighet att utvecklas i egen takt och använda alla sina sinnen, som sedan dokumenteras i barnets pärm.

Vi arbetar i ett sagotema med äventyrspedagogiken som grund då vi i utvärdering och reflektion tillsammans med barnen ser att vi fångar deras intresse och lust att lära på ett roligt och lekfullt sätt samt att vi får med läroplanenPDF alla delar i uppdragen.

Förskolan är som längst öppen 12 timmar per dag. Rikttiden för öppethållande är 06.30-18.30 men vid behov kan förskolechef i samråd med berörda besluta om andra öppettider än rikttiden. 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-09