Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrarna, har vi utvecklingssamtal varje år.

Vi bjuder årligen in till minst ett föräldramöte.

I vårt föräldraråd tar vi upp frågor som antingen lyfts av dig som förälder eller av vår förskolechef. Vi träffas när förskolechef sammankallar eller vid behov.

Vi har en uppskattad sommarfest.

Sidan uppdaterad 2017-11-08