Kvalitetsarbete

Digitalisering, flerspråkighet och systematiskt kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, lärande och fostran bildar en enhet, detta i samarbete med barnens föräldrar. Vi arbetar för att varje barn skall utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Vårt arbete grundar sig på läroplanen för förskolan där språk, matte, rörelse, äventyr, utevistelse och värdegrund är det som ligger oss närmast om hjärtat. Nedan kan du ta del av en del som händer på vår förskola.

Värdeord

Tillsammans upptäcker vi en hållbarhet. Med tillit och glädje till varandra är vi lyhörda för varandras önskemål och skapar en tillåtande hjälpsam pedagogisk utbildning.

Hållbar framtid

Vi arbetar med projekt  gällande hållbar framtid. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktiga att arbeta med från tidig ålder. 

En hållbar framtid för oss i Bringåsen är att ha ett levande värdegrundsarbete det ger oss trygga och socialt kompetenta barn som också värnar om miljön.

Lärmiljö

Vi använder lärmiljöer som ett verktyg för den pedagogiska verksamheten. Vi tänker på lärmiljön som den tredje pedagogen som ska möjliggöra utforskande och undersökande samt vara inbjudande mötesplatser.

Processinriktat arbetssätt

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper där vi låter barnen få reflektera över sitt lärande och möjlighet att skapa delaktighet i sin vardag, genom att vara närvarande pedagoger.

Värdegrund

All personal har gått en värdegrundsutbildning som genomsyrar verksamheten och den är en ständig lärprocess. När barnen slutar hos oss vill vi att de i sin "ryggsäck" ska ha med sig social kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Äventyr

Vi arbetar i ett sagotema med  äventyrspedagogiken som grund då vi i utvärdering och reflektion tillsammans  med barnen ser att vi fångar deras intresse och lust att lära på ett roligt och lekfullt sätt samt att vi får med läroplanens alla delar i uppdragen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-17