Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, lärande och fostran bildar en enhet, detta i samarbete med barnens föräldrar. Vi arbetar för att varje barn skall utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Vårt arbete grundar sig på läroplanen för förskolan där språk, matte, rörelse, äventyr, utevistelse och värdegrund är det som ligger oss närmast om hjärtat. Nedan kan du ta del av en del som händer på vår förskola.

Hållbar framtid

Vi arbetar med ett gemensamt projekt på centrala norras förskolor gällande hållbar framtid. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktiga att arbeta med från tidig ålder.

Processinriktat arbetssätt

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper, ta oss tid att lyssna och förstå och vara närvarande pedagoger.

Värdegrund

All personal har gått en värdegrundsutbildning som genomsyrar verksamheten och den är en ständig lärprocess. När barnen slutar hos oss vill vi att de i sin "ryggsäck" ska ha med sig social kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Naturen

Vi utforskar skogen utifrån barnens ålder och årstid.

Språk

Sångsamling, samtal med barnen, rim och ramsor som stimulerar språket.

Matte

Vardagsmatte, tangram, färg och form, räkneramsor.

Rörelse

Jumpa 1 gång per vecka, skridskor, skidor och skogspromenader.

Äventyr

I skogen och som drama.

Utevistelse

Vi är utomhus så mycket som möjligt, på vår lekinspirerande gård.


bild på våra värdeord
Sidan uppdaterad 2017-11-08