Likabehandlingsplan

Utifrån bilder från Kompisböckerna, som är skrivna av Linda Palm, Illustratör Lisa Sollenberg och utgiven av Natur och Kultur, har vi tillsammans med barnen gjort denna likabehandlingsplan.

Nedan kan du ta del av en förenklad version av likabehandlingsplanen för Bringåsens förskola. Vill du läsa hela följ bifogad länkPDF.

Vår övertygelse

”Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har rätt att vara olika.”

Överenskommelse

På vår förskola accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbning.
Inget barn får diskrimineras p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.
Vi agerar och ingriper direkt vid misstanke om detta.
Vi bryr oss om och lägger oss i!

Det förebyggande arbetet

· Arbetslagets uppgift är att kontinuerligt diskutera och arbeta med värdegrundsfrågor i barngruppen.
· Värdegrundsgruppen fortbildas kontinuerligt.
· Vi accepterar inga former av kränkande behandling.
· Vi skall stå för våra värderingar och vara goda förebilder.

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

· Att vi bryr oss om ditt barn.
· Att vi tar kontakt med dig om något händer.
· Att vi ingriper mot kränkningar.
· Att ditt barn ska känna trygghet på förskolan.

Vi förväntar oss av dig som förälder:

· Att du kontaktar oss om du märker att ditt barn råkat illa ut på förskolan.
· Att du inte pratar över huvudet på ditt barn.

Arbetsgång

Pedagogerna pratar med den som utfört och den som utsatts för den kränkande
behandlingen. Tar reda på vad som hänt oavsett om kränkningen utförts av vuxen eller barn.

Vid återupprepade kränkningar

· Bedömning av situationen tillsammans med kollegor analysera orsaken till handlingen.
· Komma fram till konkreta åtgärder (åtgärdsprogram) för att förhindra fortsatta kränkningar.
· Mentor kontaktar hemmen.
· Mentor kontaktar specialpedagog.
· Specialpedagog kontaktar EHT (elevhälsoteamet).
· Om en vuxen kränker ett barn eller vuxen kränker en annan vuxen kontaktas rektor.

”Ett barn”...

· Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma.
· Ett barn som får stryk lär sig att slåss.
· Ett barn som hånas lär sig blyghet.
· Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete.

men...

· Ett barn som uppmuntras lär sig förtroende
· Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod.
· Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta.
· Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa.
· Ett barn som känner vänskap lär sig vänlighet.
· Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro.
· Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig känna kärlek.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-24