Om oss

På vår förskola arbetar 10 pedagoger fördelade på de tre avdelningarna Bollen, Boken och Gungan.

Vi har plats för 48 barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar i s k åldershomogena grupper med de yngsta på Gungan, äldre på Boken och de äldsta på Bollen.

Sidan uppdaterad 2017-07-12