Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, lärande och fostran bildar en enhet, detta i samarbete med barnens föräldrar. Vi arbetar för att varje barn skall utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Vår verksamhet är förankrad i läroplan för förskolan, Lpfö 98 och vi arbetar efter ett temainriktat arbetssätt, där vi utgår från normer och värden samt barns inflytande.
Utevistelse är viktig och även där finns en pedagogisk verksamhet.

Utifrån områden i Lpfö 98: Normer och värden, Språk och Matematik/NTA arbetar vi med nyfikenfrågor vilket vi har som utgångspunkt vid gruppverksamhet, samlingar samt vår pedagogiska dokumentation. Läsåret 2017/2018 jobbar vi också med Läslyftet.

Sidan uppdaterad 2017-12-13