Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Före inskolningen är barn och föräldrar välkomna till förskolan för att hälsa på och träffa personalen som ska inskola barnet. Inskolningen är väldigt viktig. Där bygger vi upp kontakten både till barnet och föräldrarna. En bra kontakt med föräldrarna är oerhört viktig för att barnet ska känna sig trygg. Inskolningen tar ungefär två veckor. Ta del av vår välkomstbroschyr.PDF

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrar att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn.

På höstterminen har vi ett föräldramöte med information om verksamheten.

Det finns ett föräldraråd på Fjällmon, där det finns representanter från alla avdelningar på skolan/förskolan. Föräldrarådet träffas två gånger per termin och de två rektorerna håller i mötet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-28