Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar Ht 2018

Utvecklingsdagar Blåhammaren måndag 20/8, fredag 14/9 samt måndag 19/11.

Sidan uppdaterad 2018-06-13