Om oss

Förskolan har fyra avdelningar där vi arbetar i grupper om yngre och äldre barn. Barn 1-3 år finns på avdelningarna Fröet och Kristallen med 15 barn i varje grupp. På avdelningarna Solrosen och Rönnbäret är det 21 barn i gruppen i ålder 3-5 år. Bemanningen är tre heltider/avdelning.

Under en dag på våra avdelningar är barnen uppdelade i mindre grupper både ute och inne, i grupperna arbetar vi med olika områden och processer.

Vi har även en egen kokerska eftersom maten tillagas på förskolan.

Sidan uppdaterad 2018-05-15