Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldramöte den 20 september - tid kommer med inbjudan.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er. Du är välkommen att delta i Ditt barns verksamhet i förskolan genom att t.ex. hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter m.m. Det finns även ett väl fungerande föräldraråd.

I föräldrarådet har vi tagit fram ett förväntansdokument, som revideras i maj varje år.

Vi har ett föräldramöte per termin och en gemensam familjekväll på gården under våren.

En gång/termin bjuder vi in till utvecklingssamtal kring Ditt barns utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtalen ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan. Vill Ni ha samtal oftare så säg till.

Sidan uppdaterad 2017-07-12