Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Till grund för vår förskolas pedagogiska verksamhet ligger skapande, matematik, språk, kommunikation, naturvetenskap och teknik som genom leken bildar en helhet. Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och det livslånga lärandet. Leken ger utrymme för skapande verksamhet, fantasi och experimenterande med olika material.

Vi på Dungens förskola dokumenterar varje barn genom att fotografera, samt skriver om vad barnet gör i sin vardag vid olika tillfällen och situationer. Detta samlar vi i barnens egna personliga pärmar.

Reportage i Pedagog Östersund om lärmiljö i förskolan

"Efter enkla förändringar i möbleringen på förskolan Dungen har chefen Inga Dahlgren fått kvitto på att hennes tes stämmer: Det är inte barnen som är på ett visst sätt. Det är miljön som skapar vissa beteenden."
Läs hela reportagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planering

Vi som arbetar på förskolan har varje vecka arbetsplanering för att planera och utvärdera verksamheten. Barnen tas då om hand av den andra avdelningens personal.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-10