Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med den omsorg och verksamhet vi bedriver. Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att du ska känna att ni kan diskutera med oss personal om era funderingar krig ert barns vardag hos oss.

Inskolningen är viktig. Där bygger man upp kontakten både med barnet och vårdnadshavarna. En bra kontaklt med vårdnadshavarna är viktig för att barnen ska känna sig trygga. Inskolningen brukar ta cirka två veckor.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barn.
Utvecklingssamtal minst en gång per läsår. Vi ser gärna att båda vårdnadshavarna kommer. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för vårdnadshavarna att tala om vad som är viktigt för sitt barn.

Föräldramöte har vi varje höst och i samband med föräldramötet har vi föräldraråd. Då diskuterar vi generella frågor som rör förskolan. Önskar du att något tas upp på föräldrarådet, mailar du detta till förskolans rektor.

Varje avdelning inbjuder någon gång per termin föräldrar och syskon att delta vid föräldrafrukost.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-04