Om oss

Vi är en treavdelnings förskola med 18 barn/avd i åldrarna 1-5 år, med tre heltidstjänster som grundbemanning/avd.

Förskolan har tre avdelningar: Lyckan, Sommarhagen och Frösöblomster.
Vi har ett eget kök, där maten lagas på plats av kokerska.

Vi prioriterar utevistelse i vår verksamhet och använder oss av den närliggande skogen/stranden.

Sidan uppdaterad 2017-06-28