Om oss

Vi är en förskola med tre avdelningar med 18 barn per avdelning. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Vi har tre heltidstjänster som grundbemanning per avdelning.

Förskolan har de tre avdelningarna Lyckan, Sommarhagen och Frösöblomster. Vi har ett eget kök, där maten lagas på plats av kokerska.

Vi prioriterar utevistelse i vår verksamhet och använder oss av den närliggande skogen/stranden.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-30