Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

Föe inskolningen är barn och vårdnadshavare välkomna till förskolan för att hälsa på och träffa pedagogen som ska skola in barnet. Inskolningen är väldigt viktig. där bygger vi upp kontakten både till barnet och till vårdnadshavarna. En bra kontakt med vårdnadshavarna är oerhört viktig för att barnet ska känna sig trygg. Inskolningen tar ungefär två veckor. Ta del av vår välkomstbroschyr. Pdf, 481.2 kB.

En gång per år erbjuder vi utvecklingssamtal med vårdnadshavarna. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för vårdnadshavarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn. Finns det behov erbjuder vi givetvis möjlighet till flera samtal.

På höstterminen har vi ett föräldramöte med information om verksamheten.

Det finns ett föräldraråd i Fjällmon med representanter från varje avdelning på förskolan och från varje klass i skolan. Föräldrarådet träffas två gånger per termin och rektorerna håller i möet. På dessa möten tas det upp saker som rör både skola och förskola.

T

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-10