Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi måste kunna samarbeta om barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen.

Inskolningen är väldigt viktig. Där bygger vi upp kontakten både till barnet och till föräldrarna. En bra kontakt med föräldrarna är oerhört viktig för att barnen ska känna sig trygga.
Inskolningen brukar ta cirka två veckor

En gång per år har vi utvecklingssamtal med föräldrarna, vi ser gärna att båda föräldrarna kommer. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn. Finns det behov erbjuder vi givetvis möjlighet till flera samtal.

På höstterminen har vi ett föräldramöte med information om verksamheten.

En del avdelningar har föräldrafika någon eller några gånger per termin. Då är föräldrarna välkommen att fika tillsammans med sitt/sina barn. Barnen har inför fikat oftast hjälpt till med att baka.

På våren har vi en avslutning. Hur avslutningen ser ut kan variera mellan avdelningarna.

Det finns ett föräldraråd i Fjällmon med representanter från varje avdelning och från varje klass i skolan.Föräldrarådsmötena är två gånger per termin. Med på föräldrarådsmötena är förskolechef, rektor och personal från skola och förskola. På dessa möten tas det upp saker som rör både skola och förskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-09