Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Att komma till Förskolan Lillgården ska vara tryggt, roligt och lärorikt!

Förskolan kommer för många barn att bli deras vardag under flera år.Föräldrarnas engagemang och personalens professionalitet är av stor betydelse för verksamheten.

Genom stöd och uppmuntran vill vi hjälpa barnen att bygga upp en positiv självkänsla och en tro på sig själva. Alla barn, med olika förutsättningar och behov, ska känna sig trygga och sedda och uppleva att de är en tillgång i gruppen. Med detta som grund skall barnen också lära sig att förstå andra människors behov och få möjlighet till att utveckla sin egen förmåga att samarbeta och kommunicera.

Odensala förskolor har som mål att ha en kommunikationsvänlig miljö och vi på Lillgården arbetar med att utveckla och utvidga språket med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Detta gäller särskilt avdelningen Pärlan som är speciellt anpassad för barn med hörselnedsättning.

Vår ambition är att vara ute varje dag och så ofta som möjligt nyttja närheten till skog och natur.

Samverkan mellan förskola och skola

Förskolan, förskoleklassen och skolan skall tillsammans sträva efter att stödja varje barns utveckling och förbereda dem för ett livslångt lärande och en hållbar utveckling.
Förskolan Lillgården ligger i anslutning till Lillsjöskolan vilket ger goda förutsättningar för ett bra och naturligt samarbete.

Vi hoppas på ett gott, varmt och utvecklande samarbete!

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-03-06