Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Våra prioriterande utvecklingsområden

Språk

Vi lägger stor vikt vid barnets språkutveckling. Vi använder ett nyanserat och vårdat språk och försöker skapa en språkstimulerande miljö.

Miljö

I vardagssysslor och i naturliga sammanhang lär vi barnen miljöarbete genom att källsortera och inte slösa med våra resurser. Vi ger barnen positiva naturupplevelser i närområdet.​

Inflytande

Arbetet med barnens inflytande ska på sikt leda till att de förstår vad demokrati är. Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. De ska lära sig att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.

Entreprenörskap

Barnen ska utveckla sin sociala kompetens. De ska kunna samarbeta och lösa problem tillsammans med sina kamrater. De ska tro på sig själva och känna att de duger.

Bemötande

Bemötande av barn och unga, arbetssätt, normer och rutiner ska präglas av en helhetssyn och en respekt, som gagnar barns och ungas utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-30