Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Vår likabehandlingsplanPDF

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Linnean

Rektor Maria Weilert, 063-14 44 11, 070-654 35 15
Specialpedagog Eva-Maj Martinsson

Linneans BarnhälsoplanPDF
Årsöversikt för barnhälsoarbetet på Förskolan LinneanPDF.

Äventyrarna - förberedelse för skolstart

I äventyrarna träffas de barn som går sitt sista år innan skolstart på Förskolan Linnean.
Vi träffas en gång i veckan.

Syftet med Äventyrarna är att barnen från alla avdelningarna ska lära känna varandra, att få träna sin självständighet, uppmuntra till nyfikenhet, att visa på vårt kulturarv, att upptäcka sin närmiljö och att ha roligt tillsammans.

På en del av våra utflykter då vi tex besöker Jamtli, Vinterparken eller Konststigen har barnen med sig fika. Lunch äter vi när vi kommer tillbaka till förskolan.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-15