Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen.
Vi har två veckors inskolning då föräldrarna är med sitt barn i förskolans verksamhet. Under inskolningen strävar vi efter att få en nära kontakt med barn och föräldrar. Detta blir en bra grund för att barnen ska känna sig trygga hos oss.

Vi har ett föräldraråd med representanter från alla tre avdelningar. Kontakta förskolan för att få veta vem du skall vända dig till.

Vi har föräldramöten ca en gång per läsår och erbjuder ett utvecklingssamtal en gång per läsår.

Vi har även en föräldraaktivitet varje år för barn och föräldrar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-18