Kvalitetsarbete

Digitalisering, flerspråkighet och systematiskt kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår profil är Miljö och Hälsa

Förskolans mål är att ha en bra uteverksamhet där vi vill väcka barnens intresse för djur och natur samt få insikt om vikten av en god hälsa och livsstil.
Vi arbetar också med språk, matematik, teknik och jämnställdhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-18