Om oss

Förskolan består av tre avdelningar, Björken, Tallen och Granen. På varje avdelning går 18 barn mellan 1-5 år. Personalen består av både förskollärare och barnskötare och grundbemanningen är tre heltidstjänster/avdelning

På förskolan arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för barn att utveckla alla sina förmågor samt stärka tilltron till den egna förmågan. Vår verksamhet utformas utifrån barnens behov och intressen. Vi vill på olika sätt ge barnen möjlighet till inflytande på sin vardag. Barnen får göra aktiva val under dagen på förskolan bland annat när det gäller vilka olika aktiviter de vill ägna sig åt. En viktig del är lekens betydelse där barnen får möjlighet att träna turtagning, empati, demokrati och samspel.

Vi har förmånen att kunna erbjuda barnen en utmanande och inpirerande utemiljö där de kan utveckla sin motorik och fantasi i kuperad skog. Fotbolls- och skridskoplan finns intill förskola.

Trygghet

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på Lövberga förskola. Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig. All ordinarie personal har gått en hjärt- och lungräddningskurs.

Om inskolning

Inskolningen sker under en tvåveckorsperiod där föräldrarna är med till och från och är delaktiga tillsammans med sitt/sina barn.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-18