Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldraråd

Här anges när vi kallar till nästa föräldraråd. Vi har föräldraråd en gång per termin. Mer info sätts upp på respektive avdelning.

Sidan uppdaterad 2017-05-17