Om oss

Lövsta förskola har fyra avdelningar där det arbetar sex pedagoger med 36 barn på varje avdelning. Avdelningarna heter Solen, Kronan, Kotten och Stubben.

Vi har en ljus och fin matsal centrerad i mitten av huset. Barnen och pedagogerna från de olika avdelningarna äter där tillsammans eller så äter vi på de olika avdelningarna.

Vårt rörelserum används dagligen till lek och rörelse. Vi har även en verkstad med mycket skapandematerial och ett sagorum.

Vår utemiljö är avdelad i två olika områden. Avdelningarna Solen och Kronan delar gård och avdelningarna Stubben och Kotten delar gård.

Du kommer till oss med busslinje 4 (hållplats Mjällsta) och 9 (hållplats Lövstabadet).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-14