Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Personal

På förskolan arbetar utbildade pedagoger. Personaltätheten är tre heltider i en grupp på
18 barn.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Miklagård

  • Rektor Marie Söderquist 070‑190 97 56
  • Specialpedagog Carina Unander Nesterud 070-212 52 91
  • Specialpedagog Anette Magnusson 070-303 30 02

Samverkan Miklagårds och Sörgårds förskolor

Förskolorna Miklagård och Sörgård bildar tillsammans en förskoleenhet med gemensam
organisation för pedagogisk utveckling. Förskolorna har tillsammans med skolan en väl fungerande överlämnandeplan för att stödja barnens övergång mellan förskola och förskole­klass, skola och fritidshem.

Vissa veckor under sommaren är förskoleverksamheten på Miklagårds- och Sörgårds
förskolor ihopslagen. Detta görs för att möjliggöra för personalen att få en sammanhängande ledighet under sommaren. För att barnen ska känna sig trygga ser vi till att det finns kända vikarier då personal har semester.

Öppettider

Förskolan öppnar kl 06.15 och stänger kl 18.00.

Måltider

Kastalskolans kök lagar maten till Miklagårds förskola. Maten transporteras hit med bil.
På Miklagård finns en anställd i köket som lagar frukost, sallader till lunch och mellanmål.
Frukost serveras ca 08.00, lunchen ca 11.00 och mellanmål ca 14.00.
Matsedel finns på varje avdelning.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Till de som inte kan ordna sin barnomsorg själva dessa dagar erbjuds verksamhet med vikarier i samarbete med Sörgårds förskola.

  • Under höstterminen 2020 har vi följande utvecklingsdagar: 11 september, 16 oktober, 13 november.
  • Under vårterminen 2021 har vi följande utvecklingsdagar: 18 januari, 22 mars och 7 juni.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-22