Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Mjölnargränd 

Thomas Edström, förskolechef 063-143655, 070-191 47 27
Siv Nilsson-Mäki, specialpedagog 063-143945

Barnhälsoplan, Förskolan MjölnargrändPDF

Måltider

Vi har egen kokerska. Det innebär att vi får hemlagad mat och bakat matbröd med kravmjöl.

Traditioner

Luciafirande

Gemensamt luciatåg i ateljen därefter fika på resp. avdelning.

Hasaloppet

En mindre variant av Vasaloppet där alla kan deltaga.
Nummerlappar, blåbärssoppa samt diplom delas ut till alla barn.

Påskkarneval

Vi har påskkarneval på Skärtorsdag där de barn som vill klär ut sig, sedan går vi och letar efter påskhäxan.

Förskolans dag

Då har vi en vårfest tillsammans med alla barn och föräldrar. Vi äter korv och glass samt gör olika aktiviteter.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2018-03-06