Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Mjölnargränd 

Katarina Karlsson, rektor, 063-14 40 25, 072‑212 29 61
Specialpedagog Anette Magnusson
Specialpedagog Carina Nesterud

Barnhälsoplan, Förskolan MjölnargrändPDF

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplanPDF

Måltider

Vi har egen kokerska som heter Susanna Axelsson som lagar all vår goda mat.

Förskolans traditioner

Hasaloppet

En mindre variant av Vasaloppet där alla kan deltaga.
Nummerlappar samt medaljer delas ut till alla barn som dom själva har skapat.

Förskolans dag

Då har vi en vårfest tillsammans med alla barn där vi gör olika aktiviteter tillsammans.

Skördefest

På hösten har vi skördefest tillsammans på förskolan, där vi plockar upp potatis ur vårt land som vi sedan äter på lunchen.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar 2021

Under vårterminen har vi utvecklingsdagar 12 februari och 27‑28 maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-16