Om oss

Förskolan Mjölnargränd har tre avdelningar: Paletten, Orange och Blå. Vårt mål är att ditt barns vistelse hos oss ska vara roligt, tryggt och lärorikt.

Vårt förhållningssätt är viktigt och vi vill vara goda förebilder för barn och vuxna som vistas här. Vi vill kunna vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

Barnen leker mycket här på Mjölnargränds förskola och det tycker vi är viktigt därför att det ger ett redskap för barnets sökande efter kunskap. Leken är lärande och vi vet att barnen i lek utvecklar sin förmåga att samarbeta och komunicera, utvecklar sitt tänkande samt att lösa konflikter.

Vi försöker vara ute så mycket som möjligt för det gynnar barnens hälsa (förebyggande mot sjukdomar och hörselskador) och utvecklar barnens motorik och ökar lusten att röra sig. Vi satsar på att ha aktiviteter som gymnastik, skridsko- och skidåkning. Då tillfälle ges gör vi promenader till skogen, sjön mm.

Vi tänker på miljön, sopsorterar, komposterar och handlar miljövänligt.

Vi arbetar medvetet med varje barns språkutveckling till exempel: sånger, rim, ramsor, flanosagor, språklekar, med mera. Vi läser böcker varje dag och vi lånar böcker på biblioteket.
Vardagsmatematik ingår varje dag. Vi arbetar så att barnen får vistas i en mindre grupp en gång i veckan.

Sidan uppdaterad 2018-02-19