Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrarna genom;
föräldramöten
inskolnings- och utvecklingssamtal
• den dagliga kontakten
fixardag på våren

Dessutom har vi ett föräldraråd där representanter (föräldrar) från varje avdelning, en personal från huset samt förskolechefen träffas 2 gånger/termin för att lyfta aktuella frågor.

Sidan uppdaterad 2018-06-08