Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi på Önegården arbetar utifrån läroplan för förskolan, och Östersunds kommuns skolplan Plan för kunskap och lärande.

Vi arbetar temainriktat, vilket innebär att vi har ett övergripande ämne, som genomsyrar verksamheten en längre eller kortare tid. Inom temat ligger fokus på Utveckling och lärande, Normer och värden och Barns inflytande.

Som grund för den pedagogiska verksamheten används leken som metod.

Vi strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig och lärorik miljö, där alla ska känna sig viktiga och utifrån sin förmåga ha inflytande och ta ansvar för sin vardag.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-22