Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandlingsplan

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplanPDF

Dagliga rutiner

06.30 Förskolan öppnar
07.30 Pedagog finns på respektive avdelning
08.00 Frukost
11.15 Lunch
12.00 Vilor
14.15 Mellanmål
16.30 Sammanslagning i huset
18.00 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Utevistelse varje dag.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en heltidsanställd kock. Vissa dagar serveras Jämtlands­måltid, där råvarorna är producerade i Jämtland. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker.
Vi jobbar även medvetet med att dra ner på sockerintaget.

Här kan du se menyn för denna vecka!

Traditioner

• Luciafirande
• Julgransplundring
• Lilla Östbergsloppet
• Påsk- påskkärringar-kvaststafett
• Midsommardans​

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar anmäler detta till Marianne Nybo 063-14 38 39 senast det datum som anges.

Utvecklingsdagar 2019

Fredag 15 februari
Torsdag 23 maj och fredag 24 maj
Fredag 20 september
Måndag 21 oktober
Fredag 22 november

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-15