Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

Före inskolningen är barn och föräldrar välkomna till förskolan för att hälsa på och träffa personalen som ska inskola barnet. Inskolningen tar ungefär två veckor.
Barnet och föräldrarna skolas in tillsammans hela första veckan och bekantar sig med barngruppen, pedagoger och lokalerna. Andra veckan börjar föräldrarna att gå ifrån kortare stunder som utökas hela tiden vartefter veckan går.

Målet är att barnet ska vara trygg på avdelningen när inskolningen är klar. Inskolningspedagogen tar huvudansvaret för barnet första tiden, sedan slussas barnet över till de andra pedagogerna och blir trygg med alla på avdelningen.

Ta del av vår välkomstbroschyr.PDF

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att pedagogerna har föräldrarnas förtroende. Vi måste kunna samarbeta om barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med pedagogerna. Det är viktigt att vi får veta sådant. Om det har hänt något speciellt hemma som kan påverka barnet är det bra om ni berättar det för oss.

En gång per år har vi utvecklingssamtal med föräldrarna. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn.

På höstterminen har vi ett föräldramöte med information om verksamheten.

Det finns ett föräldraråd i Fjällmon med representanter från varje avdelning. Med på föräldrarådsmöten är vår förskolechef, vår rektor och en personal från skola och förskola.
Vi har föräldrarådsmöten 2 ggr/termin.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-29