Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Dagliga rutiner

06.30 Förskolan öppnas på Picasso.
08.00-08.20 Gemensam frukostbuffé i matsalen på Picasso.
08.45 Alla går till sina respektive hemvisten.
09.00-11.00 Samling följt av temaarbete.
11.15 Lunch för Picasso i matsalen och för Monét på sin hemvist.
12.00 Lunch i matsalen för Chagall.
12.00 Barn som behöver sova, sover i sina barnvagnar utomhus under tak.
14.00 Mellanmål på Monét & Picasso.
14.30 Mellanmål på Chagall.
16.00-16.30 Sammanslagning på Picasso alternativt utomhus.
17.30 Förskolan stängs (vid behov 18.30, kontakta oss minst en dag i förväg).

Efter 17.00 tar vi emot fritidshemsbarn från Arnljotskolan på Frösö Strand.

OBS! Från och med 6 augusti 2018 har vi öppet 07.00-17.00.

Kök

Hos oss finns ett mottagningskök. Lunchen tillagas på Lövsta förskola och transporteras till oss med bil. I vårt kök arbetar kökspersonal som serverar maten och som även tillagar frukost och mellanmål.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar 2019

Fredag 15 februari
Torsdag 23 maj och fredag 24 maj
Fredag 20 september
Måndag 21 oktober
Fredag 22/11 november

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-15