Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi arbetar utifrån Läroplan för Förskolan . Där vi tar till vara på barnens inflytande, intressen, vilja och lust att lära i verksamheten.

Vår vision

Genom temaarbete är barnen och deras frågor i centrum vilket ligger till grund för ett lustfyllt lärande. Vi vill att barn ska ha tillgång och möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt bl.a. genom musik, bild, lek och andra uttrycksformer.

Pedagogiska miljöer

Förskolan är ett komplement till hemmet och präglas då inte av en hemlik miljö, utan erbjuder ett mångfald av material och olika aktiviteter som utformas utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Vi arbetar kontinuerligt med våra pedagogiska miljöer då verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

I våra kreativa miljöer som är verkstadsbetonade erbjuds barnen att utforska, upptäcka och experimentera. Där kan barnens olika intressen mötas och de kan inspirera och lära av varandra.

Temaarbete

Genom temaarbete är barnen och deras frågor i centrum vilket ligger till grund för ett lustfyllt lärande. Det är barnens intressen som styr vilka projekt vi arbetar med, och där väver vi in våra mål i den dagliga verksamheten. Vi vill att barn ska ha tillgång och möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt bl.a. genom musik, bild, lek och andra uttrycksformer.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-12-13