Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Utvecklingsdagarna kommer att ske 29/9 och 1/12 2017 samt den 26/1 och 25/5 2018.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuder vi fortfarande omsorg på förskolan men utan ordinarie personal.

Sidan uppdaterad 2017-11-02