Kvalitetsarbete - Pedagogik

Förskolan har en åldersblandad verksamhet i åldrarna 1-5 år med ett gott samarbete mellan arbetslagen.

Förskolan Remonthagens arbete utgår ifrån 3 ledord: UTFORSKANDE, DELAKTIGHET, LÄRMILJÖ.

UTFORSKANDE på det sättet att pedagogerna ska sträva mot ett tillåtande förhållningssätt, att tänka sig för innan vi säger nej till barns frågor och önskemål. Uppmuntra utforskande genom att göra det som finns i miljön och i form av material tillgängligt. Utmana barnens utforskande genom att ställa nyfikna frågor och vara medforskande vuxna tillsammans med barnen.

DELAKTIGHET genom att material och miljöer introduceras till barnen och att barnen ska tas med i arbetet att utveckla lärmiljöer och vilket material som används.

LÄRMILJÖ ska ta sin utgångspunkt från barnens intressen och behov, att miljöer kan vara föränderliga och tillåter barnen att bli delaktiga. Pedagogerna ska tillföra nya inslag (både i material och samverkande dialog) i syfte att vidareutveckla barnens lek så barnen får uppleva nya erfarenheter samt bearbeta och prata kring dessa.

Reportage i media om oss

Reportage (Pedagog Östersund) om Förskolan Remonthagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-14