Kvalitetsarbete - Pedagogik

Förskolan har en åldersindelad verksamhet med samarbete mellan arbetslag. Just nu finns en idé om en verksamhetsinriktning mot Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, friskvård och hälsa och barninflytande – som grundar sig i ett pedagogiskt intresse av att förstå vad barnen kan växa i.

Leken kommer att vara central

Fri lek utan inblandning av vuxna är värdefull när den fungerar, men pedagogerna ska vara närvarande för att följa vad som händer i barnens lekar. Det är en bra metod att som vuxen kliva in som deltagare i leken och leda i förebyggande syfte när det behövs.

Målsättningen är att skapa en profil när idéerna bearbetats och landat på plats, i helhet.

Vår arbetsplanPDF

Reportage i media om oss

Reportage (Pedagog Östersund) om Förskolan Remonthagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reportage "Remonthagens förskola ett välkommet tillskott när vi växer"

Sidan uppdaterad 2018-03-14