Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Måltider

Frukost 08.00
Lunch 11.00
Mellanmål 14.00

En strävan är att göra måltiderna lugna och gemensamma och att lära barnen goda matvanor och bra bordsskick. Respektera därför våra måltider, speciellt vid lämning.

Vi vill att barnet lämnas 7.45 om det ska äta frukost. Vi har annars svårt att ta emot ditt barn på ett bra sätt. Vissa barn är överkänsliga för en del födoämnen, andra har allergier som kräver specialkost. Familjens och förskolans matvanor kan också vara olika av kulturella skäl. Om vi behöver ta hänsyn till Ditt barn, informera om detta redan vid första kontakten eller senare så snart förändringen sker.

Kläder

Barn och personal är ute varje dag. För att utevistelsen ska vara rolig och angenäm behövs oömma kläder och skor, som passar väder och årstid. Vintertid behöver barnen hjälm.
Extra kläder för ombyte behöver också finnas.

Märk barnens kläder, i synnerhet sådant som lätt blandas, såsom strumpor, vantar, skor/stövlar och regnkläder. Vi ber er också att märka nappar och barnvagn om Ditt barn använder detta, även filtar och sovpåsar. Det är viktigt med torra extrakläder för de barn som sover.

För allas trevnad!

Stäng av mobiltelefonen hos oss. Här är Ditt barn det viktigaste och vi vill ha möjlighet att prata med Dig om Ditt barn.
Bilen lämnas på angiven parkeringsplats utanför förskolan. Tomgångskörning är naturligtvis inte tillåtet.
Lämna cyklar och sparkar utanför staketet, samt att Du själv ansvarar för att ställa in skidor som ni vill lämna över natten.
Stäng grinden när Du kommer och går.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar våren 2020

Fredag 14 februari
Fredag 24 april
Fredag 29 maj

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-18