Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Eget utvecklingsområde:

Vi jobbar med goda miljöer/lärmiljöer efter barnens intressen.

Vi har introducerat mobila lärmiljöer inom sex områden, språk, matematik, musik och skapande, rörelse, IKT och naturvetenskap. Utifrån dessa områden jobbar vi med hela läroplanen Lpfö98/16.

Eftersom vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och viktiga i vår verksamhet har vi ett pågående värdegrundsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-27