Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Före inskolningen är barn och vårdnadshavare välkomna till förskolan för att hälsa på och träffa personalen som ska inskola barnet. Inskolningen tar ungefär två veckor.
Barnet och föräldrarna skolas in tillsammans hela första veckan och bekantar sig med barngruppen, personalen och lokalerna.
Andra veckan börjar föräldrarna att gå ifrån kortare stunder som utökas hela tiden vartefter veckan går.
Målet är att barnet ska vara trygg på avdelningen när inskolningen är klar.
Inskolningspersona­len tar huvudansvaret för barnet första tiden, sedan slussas barnet över till de andra i personal­gruppen och blir trygg med alla på avdelningen.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi måste kunna samarbeta om barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen. Det är viktigt att vi får veta sådant. Om det har hänt något speciellt hemma som kan påverka barnet är det bra om ni berättar det för oss.

En gång per år har vi samtal med vårdnadshavarna. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan. Det är ett bra tillfälle för föräldrarna att tala om vad de tycker är viktigt för sitt barn.

En gång per år (oftast på hösten) har vi ett föräldramöte på avdelningen. Vid dessa möten informerar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan.

En gång per termin har vi föräldrafika. Då kan du stanna och fika tillsammans med ditt barn och passa på att träffa de andra föräldrarna när du hämtar ditt barn. Ibland har vi också en arbetskväll med föräldrar och personal för att fixa praktiska saker på förskolan.

Det finns ett föräldraråd i Fjällmon med representanter från varje avdelning. Med på föräldrarådsmöten är vår förskolchef, vår rektor och en personal från skola och förskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-31