Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor, specialpedagog och pedagoger

Vår plan för övergång till skolan

Plan för övergång till skolan Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/­skolkuratorer, special­pedagogisk spets­kompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklings­störning) samt sjukhusskola.

Likabehandling

Vi bär alla, barn - personal - vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan. Word, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggs­försäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklings­dagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnads­havarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklings­dagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-06