Kvalitetsarbete


Dokumentation/Individuell utvecklingsplan

På vår förskola dokumenterar vi varje barns utveckling genom att fotografera och skriva om vad barnet gör i sin vardag vid olika tillfällen och situationer. Dokumentationen samlas i barnets IUP-pärm (individuell utvecklingsplan). Arbetet med IUP-pärmen syftar till att ta tillvara barnets starka sidor och intressen.

Tillsammans med barnets vårdnadshavare sätter vi upp mål som vi pedagoger ska arbeta mot under läsåret. Dessa mål ska knytas till de prioriterade utvecklingsområden för Fjällmons förskolor och Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-31